У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з іноземних мов беруть участь учні 8 – 11-х класів.

2. Комплект завдань складений відповідно до діючих навчальних програм: за попередні роки навчання та до терміну проведення олімпіади. Крім того, при розробці завдань ураховані вимоги, які висуваються до олімпіадних завдань IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з іноземних мов.

Виконання олімпіадних завдань потребує не тільки досконалого володіння програмовим матеріалом в обсязі підручника, а й практичного опанування учнями мовленнєвих умінь на рівні, достатньому для здійснення іншомовного спілкування чотирма видами мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, говоріння та письма в типових ситуаціях, оскільки олімпіада – це захід, головною метою якого є пошук та підтримка обдарованої учнівської молоді.

Учні всіх паралелей будуть виконувати завдання, складені за єдиною схемою У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з іноземних мов беруть участь учні 8 – 11-х класів.. У ході виконання завдань школярі мають продемонструвати також уміння правильно аргументувати та логічно структурувати свої думки, вживати якомога більше тематично релевантних лексичних одиниць.

3. Олімпіади з іноземних мов складаються з трьох турів. На розсуд членів журі послідовність проведення ІІ-го та ІІІ-го турів олімпіад може бути змінена.

4. І тур – аудіювання.

Учням 8–9-х класів пропонується текст тривалістю звучання до 3 хв., 10-го класу – до 3,5 хв., 11-го класу – до 4 хв.

Тексти сюжетно завершені. Для учнів 8–9-х класів вони можуть містити до 3%, для 10-го – до 4%, для 11-го – до 5% незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися на основі контексту або спільності кореневих слів іноземної У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з іноземних мов беруть участь учні 8 – 11-х класів. та рідної мов. Незнайомі слова, про значення яких не можна здогадатися, можуть бути виписані на дошці (але не більше 3-х слів або словосполучень).

Назва тексту має бути записана на дошці перед його прослуховуванням.

Текст читається двічі в нормальному темпі з голосу вчителя.

Після першого прослуховування учні розв’язують тестове завдання, виконання якого має на меті визначення ступеню розуміння загальної інформації тексту.

Завдання складаються з 10 тверджень. У бланку для відповіді учень позначає правильний варіант відповіді позначкою x під літерами T (англ. мова) / R (нім. мова) / V (франц. мова), якщо твердження відповідає змісту прослуханого тексту або F (англ., нім. та У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з іноземних мов беруть участь учні 8 – 11-х класів. франц. мови), якщо твердження не відповідає змісту прослуханого тексту. Учень також може позначити x номер того твердження, яке відповідає змісту прослуханого тексту.

Після другого прослуховування учні виконують друге тестове завдання, мета якого – визначити ступінь розуміння деталей змісту.

Учень має вибрати правильний варіант відповіді на запитання з трьох або чотирьох (A, B, C, D) запропонованих та позначити x правильну відповідь. Учень також може позначити x номер того твердження, яке відповідає змісту прослуханого тексту.

Обсяг другого тестового завдання – 10 запитань.

Оцінювання. За кожну правильну відповідь учаснику в цьому турі нараховується 1 бал, за виправлення знімається 0,5 бала, за неправильну відповідь бали не нараховуються.


documentapenblh.html
documentapenivp.html
documentapenqfx.html
documentapenxqf.html
documentapeofan.html
Документ У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з іноземних мов беруть участь учні 8 – 11-х класів.