М’язи кисті

Розташовані переважно на долонній поверхні (мал. 108, 109).

Мал. 108. М’язи кисті, правої: а - долонний апоневроз видалений; б – глибокий шар м’язів:

1. m. opponens pollicis;

2. m. abductor pollicis brevis;

3. m. flexor pollicis brevis;

4. m. adductor pollicis;

5. m. abductor digiti minimi;

6. m. flexor digiti minimi brevis;

7. m. opponens digiti minimi;

8. mm. lumbricales;

9. mm. interossei palmares;

10. mm. interossei dorsales.

Короткий вiдвідний м’яз великого пальця кисті (m. abductor pollicis brevis). Початок: тримач м’язів – згиначiв, горбок човноподiбної кiстки, сухожилок довгого відвідного м'яза великого пальця, фасцiя передпліччя. Прикрiплення: основа проксимальної фаланги великого пальця кистi. Функцiя: вiдводить великий палець кистi, бере участь у згинаннi проксимальної фаланги М’язи кисті великого пальця кистi.

Короткий м'яз-згинач великого пальця кистi (m. flexor pollicis brevis). Має поверхневу (caput superficiale) та глибоку (caput profundum) головки. Початок: поверхнева головка – тримач м’язів – згиначiв; глибока головка – кiстка-трапецiя, трапецiєподiбна кiстка, головчаста кiстка, основа I п’ясткової кiстки. Прикрiплення: променева та лiктьова сесамоподiбнi кiстки, основа проксимальної фаланги великого пальця кистi. Функцiя: згинаня у п’ястково-фаланговому суглобі великого пальця кистi.

Привідний м'яз великого пальця кистi (m. adductor pollicis). Має двi головки: косу (caput obliquum) та поперечну (caput transversum). Початок: коса голока – II - III п’ястковi кiстки, головчаста кiстка, промениста зв'язка зап'ястка М’язи кисті;
поперечна головка – III п’ясткова кiстка. Прикрiплення: лiктьова сесамоподiбна кiстка, основа проксимальної фаланги великого пальця кистi. Функцiя: приводить великий палець кисті та згинає його у п’ястково-фаланговому суглобі.

Протиставний м’яз великого пальця кисті (m. opponens pollicis). Початок: тримач м’язів – згиначiв, горбок кiстки-трапецiї. Прикрiплення: променевий край I п’ясткової кiстки. Функцiя: протиставляє великий палець кистi мiзинцю.

Мал. 109. Глибокий шар м’язів правої кисті. Долонна та тильна поверхні:

1. mm. interossei palmares et dorsales

Короткий долонний м’яз (m. palmaris brevis). Початок: долонний апоневроз, тримач м'язів-згиначiв. Прикрiплення: шкiра присереднього краю долонi. Функцiя: утворює складки шкіри підвищення V М’язи кисті пальця.

Вiдвідний м’яз мiзинця (m. abductor digiti minimi). Початок: сухожилок ліктьового м'яза – згинача зап'ястка, тримач м'язів – згиначiв, горохоподiбна кiстка. Прикрiплення: основа проксимальної фаланги мiзинця. Функцiя: вiдводить мiзинець, згинає його проксимальному між фаланговому суглобі .

Короткий м'яз-згинач мiзинця (m. flexor digiti minimi brevis). Початок: тримач м'язів – згиначiв, гачок гачкуватої кiстки. Прикрiплення: основа проксимальної фаланги мiзинця. Функцiя: згинає та приводить мізинець.

Протиставний м’яз мiзинця (m. opponens digiti minimi). Початок: тримач м'язів-згиначiв, гачок гачкуватої кiстки. Прикрiплення: присередній край V п’ясткової кiстки. Функцiя: протиставляє мiзинець великому пальцю кистi.

Червоподiбнi м’язи (mm М’язи кисті. lumbricales). Їх чотири, розташовані між сухожилками м'язів – згиначiв пальцiв. Початок: поменева поверхня сухожилків глибокого м'яза – згинача пальцiв. Прикрiплення: тильна поверхня проксимальної фаланги II-V пальцiв, міжсухожилковий зв’язок м'яза – розгинача пальцiв. Функцiя: згинання II-V пальцiв у п’ястково-фаланговому суглобі.Долонні мiжкiсткові м’язи (mm. interossei palmares). Їху людини три. Початок: перший м’яз - лiктьова поверхня основи II п’ясткової кiстки; другий та третiй м’язи - променева поверхня основи IV та V п’ясткових кiсток. Прикрiплення: міжсухожилковий зв’язок м’язів – розгиначів II, IV, V пальцiв. Функцiя: приводять II, IV та V пальцi до III пальця (зводять М’язи кисті пальцi), згинання у п’ястково-фаланговому суглобі та розгинання у між фалангових суглобах II, IV, V пальцiв.

Тильнi мiжкiстковi м’язи (mm. interossei dorsales). Їх чотири. Початок: суміжні поверхні основ I-V п’ясткових кiсток. Прикрiплення: проксимальнi фаланги II-IV пальцiв: перший та другий м’язи – бічний край проксимальних фаланг II-III пальцiв, третiй та четвертий м’язи – присередній край проксимальних фаланг III-IV пальцiв. Функцiя: розводять II-IV пальцi, згинання у п’ястково-фаланговому суглобі та розгинання у між фалангових суглобах II-IV пальцiв (мал. 113).


documentapepxkj.html
documentapeqeur.html
documentapeqmez.html
documentapeqtph.html
documentaperazp.html
Документ М’язи кисті