ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 8 страница

А. 7-8 доба ембріогенезу

У. 3-8 тиждень розвитку

С. 15-20 тиждень розвитку

D. 20-24 тиждень розвитку

Е. період народження

7. У першому критичному періоді ембріогенезу в матковій трубі з невідомої причини відбулося розчинення оболонки запліднення зиготи. Яке ускладнення вагітності можливе в цьому випадку?

А. Імплантація зародка в стінці труби

В. Гибель зародка

С. інвагінація стінки бластоцисти.

D. Повернення бластоцисти назад в ампулярну зону труби

Е. Утворення двох бластоцист

8. Під час гаструляції у зародку відбулося порушення формування первинного вузлика Гензеновського. Розвиток якого ембріонального зачатка порушиться?

А. Хорди

В. Нервової трубки

С. Сомітів

D. Ектодерма

Е. Гангліозної пластинки

9. Після пенетрації яйцеклітини сперматозоїдом запобігає можливість проникнення решти сперматозоїдів. Що перешкоджає процесу поліспермії?

А. Капацитація

В. Променистий вінець

С. Оболонка запліднення

D. Прозора зона

E. Внутрішня тека

10. В результаті ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 8 страница нерівномірного дроблення зиготи людини утворюються два типи бластомерів – темні і світлі. Світлі бластомери дробляться швидше і оточують темні. Що формується з світлих бластомерів?

А. Гіпобласт

В. Трофобласт

С. Епібласт

D. Ембріобласт

E. Бластоциста

11. При гістологічному дослідженні плодових оболонок було виявлено, що до складу однієї з них входить неклітинна структура – симпласт. Яка це структура?

А. Амніон

В. Хоріон

С. Жовточний мішок

D. Основна відпадаюча оболонка

E. Пристіночна відпадаюча оболонка

12. Розвиток людини на ранніх стадіях багато в чому повторює етапи розвитку інших представників хребетних. Вкажіть правильне чергування основних стадій розвитку людини:

A. Морула-бластула- гаструла

B. Дроблення-гаструла-бластоциста

C. Зигота-гаструла-бластоциста

D.Зигота-морула-бластоциста-гаструла

E. Бластоциста-морула-гаструла

13. В ході пізньої гаструляції ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 8 страница відбувається диференціювання зародкових листків і утворення зачатків осьових органів. Яке з перерахованих тверджень не вірно?

A. Дерматом походить з мезодерми

B. Нервова трубка походить з вентральної ентодерми

C. Епітелій слизистої оболонки кишки розвивається з ентодерми

D. Нервовий гребінь похідне ектодерма

E. Склеротом похідне мезодерми

14. У умовному експерименті у зародка зруйнували міотом, що привело до порушення утворення його похідних. Що є похідним міотома ?A. Міокард

B. Гладка м'язова тканина

C. Скелетна мускулатура

D. Сполучна тканина шкіри

E. Міоепітеліальні клітини

15. При ультрамікроскопічному дослідженні яйцеклітини людини під плазмолемою в цитоплазмі виявлені кортикальні гранули. Що не характерний для них?

A. Містять глікозаміноглікани

B. Містять ферменти

C. Беруть участь в утворенні оболонки запліднення

D. Забезпечують ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 8 страница поліспермію

E. Захищають яйцеклітину від поліспермії

16. Під час гатсруляції у зародка відбулося порушення формування первинної смужки. До порушень розвитку якого ембріонального зачатка це приведе?

А. Розвиток хорди

В. Розвиток мезодерми

С. Формування плаценти

D. Утворення нервової трубки

E. Розвитку амніотичної оболонки

17. В процесі ембріонального розвитку людини відбуваються зміни в структурі клітин, пов'язані з їх функціональною спеціалізацією, обумовлені активністю окремих генів. Як називається такий процес?

А. Детермінація

В. Комітування

С. Диференціровка

D. Індукція

E. Нейруляція

18. У умовному експерименті у зародка зруйнували дерматом, що привело до порушення утворення його похідних. До похідним дерматома слід віднести:

A. Міокард

B. Епідерміс

C. Скелетну мускулатуру

D. Сполучну тканину шкіри

E. Міоепітеліальні клітини

19. У умовному експерименті у зародка зруйнували склеротом, що ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 8 страница привело до порушення утворення його похідних. До похідним склеротома слід віднести:

A. Міокард

B. Склеру

C. Скелетну мускулатуру

D. Сполучну тканину шкіри

E. Хрящову тканину

20. При обстеженні дитини виявлено недорозвинення однієї нирки. У якому із зачатків відбулося порушення під час ембріогенезу?

А. Алантоїсі

В. Плакодах

С. Проміжній мезодермі

D. Вентральній мезодермі

E. Дорзальній мезодерми

21. При обстеженні дитини з діагнозом природженої мальабсорбції (порушення всмоктуючої функції кишечника) була виявлена патологія розвитку епітелію тонкої кишки. У якому із зачатків відбулося порушення під час ембріогенезу?

А. Алантоїсі

В. Плакодах

С. Зародковій ентодермі

D. Вентральній мезодермі

E. Прехордальній пластинці

22. При обстеженні дитини з порушенням респіраторної функції легенів виявлена патологія розвитку епітелію дихальних шляхів. У якому із зачатків відбулося порушення під ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 8 страница час ембріогенезу?

А. Мезодермі

В. Плакодах

С. Зародковій ентодермі

D. Спланхнотомі

E. Прехордальній пластинці

23. При обстеженні дитини з порушенням функції виділення нирок виявлена патологія розвитку епітелію ниркових канальців. У якому із зачатків відбулося порушення під час ембріогенезу?

А. Алантоїсі

В. Плакодах

С. Зародковій ентодермі

D. Проміжній мезодермі

E. Прехордальній пластинці

24. При обстеженні дитини з діагнозом природженої кардіоміопатії була виявлена патологія розвитку серцевого м'яза. У якому із зачатків відбулося порушення під час ембріогенезу?

А. Аллантоїсі

В. Плакодах

С. Зародковій ентодермі

D. Вентральній мезодермі

E. Прехордальній пластинці

25. Одним з важливих чинників, що визначають фертильність (здатність, що запліднила) чоловічого організму, є капацитація сперматозоїдів. При капацитації відбувається:

А. Виділення сперматозоїдами ферментів

В. Активація сперматозоїдів

С. Утворення оболонки запліднення

D ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 8 страница. Втрата сперматозоїдом джгутика

E. Збільшення в сперматозоїдові числа мітохондрій

26. В ході ембріогенезу відбувається процес складних хімічних і морфогенетичних змін, що супроводжується розмноженням, зростанням, направленим переміщенням і диференціюванням клітин. Як він називається?

А. Дроблення

В. Гаструляція

С. Індукція

D. Детерміація

E. Імплантація

27. Ранні стадії ембріогенезу людини відрізняються характерними особливостями. Які з перерахованих процесів не характерні для нормального розвитку зародка людини?

А. Раннє формування позазародкових органів

В. Тимчасове функціонування жовткового мішка і аллантоїса

С. Сильний розвиток амніона і хоріону

D. Наявність двох механізмів гаструляції – інвагінації і деламінації

E. Асинхронний тип повного дроблення

28. На 5-й день після запліднення зародок потрапляє в порожнину матки. Стадія дроблення завершується. Що формується до кінця стадії дроблення і утворення ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 8 страница морули?

А. Бластоциста

В. Зародишевий щиток

С. Епібласт і гіпобласт

D. Зародкові листки

E. Позазародкові органи

29. Ембріогенез людини продовжується в середньому 280 діб, які розділені на три періоди. Яким термінам відповідає зародковий період?

А. 1 – 5 тиждень

У. 2- 8 тиждень

С. 3 – 6 тиждень

D. 8 – 12 тиждень

Е. 1 місяць

30. Розвиток зародка людини продовжується 280 діб, в яких виділяють три періоди. Яким термінам відповідає початковий період?

А. 1 тиждень

У. 2 – 5 тиждень

С. 3 – 6 тиждень

D. 8 – 12 тиждень

Е. 1 місяць

31. У нормі запліднення відбувається в ампулярній частині маткової труби. Що не характерний для фази дистантного взаємодії гамет?

А. Кортикальна реакція

В. Реакція капацитації

С. Виділення гіногамонів

D. Виділення андрогамонів

E. Реотаксис


Тема 62: Провізорні органи людини.

Зміст

Провізорні органи – визначення, значення. Закладка, формування і функціональне значення амніотичного і жовткових міхурів. Алантоїс – формування, функціональне ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 8 страница значення. Утворення позазародкової мезенхіми, її роль у формуванні всіх позазародкових органів людини. Взаємодія трофобласта із слизистої матки. Формування плаценти. Будова і функції плаценти. Пупковий канатик – Утворення, функціональне значення. Диференціювання відпадаючої оболонки матки у зв'язку з вагітністю. Оболонки плоду, їх взаємодія із стінкою матки. Система «мати – плід». Перебудова молочної залози під час вагітності і лактації. Будова лактуючої молочної залози.

Контрольні питання

1. Закладка, формування і будова амніотичного міхура. Його функціональне значення.

2. Закладка, формування і будова жовткового мішка. Його функціональне значення.

3. Закладка, формування і будова аллантоїса. Його функціональне значення.

4. Імплантація. Етапи імплантації. Взаємодія трофобласта із слизистої матки в процесі імплантації.

5. Утворення ворсистого ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 8 страница хоріону. Поняття про первинні, вторинні і третинні ворсинах хоріону.

6. Будова зрілої плаценти. Поняття про котиледон.

7. Функції плаценти. Гемохоріальний (плацентарний) бар'єр.

8. Пупковий канатик. Закладка, формування і будова. Функціональне значення.

Питання, винесені на СРС

1. Підготовка ендометрія до імплантації, гормональна регуляція цього процесу.

2. Диференціювання відпадаючої оболонки матки у зв'язку з вагітністю.

3. Оболонки плоду, їх взаємодія із слизистою оболонкою матки.

4. Система мати – плід.

5. Будова лактуючої молочної залози.. Хімічний склад і біологічна цінність молока. Гормональна регуляція лактації.

Мікропрепарати

1. Плацента. Плодова частина. Забарвлення гематоксилін-еозином.

2. Плацента. Материнська частина. Забарвлення гематоксилін-еозином.

3. Пупковий канатик. Забарвлення гематоксилін-еозином.

4. Молочна залоза. Забарвлення гематоксилін-еозином.

Основна література

1. Гістологія людини (підручник ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 8 страница для студентів медичних інститутів) Луцик О.Д. Іванова А.Й., Кабак К.С. – Львів: Мир, 1992. – С. 358, 360-361, 370-371, 378-381.

2. Гістологія: Підручник/Черінь ред. Ю.І. Афанасьєва, Н.А. Юрінової – М: Медицина, 1989. – С. 654-655, 117-118, 125-130, 659-661 .

3. Гістологія: Підручник/Черінь ред. Ю.І. Афанасьєва, Н.А. Юрінової – 5-е видавництво, перераб. і доп. – М: Медицина, 1999. – С. 715, 106-107, 126-136, 719-724.

Додаткова література

1. Спеціальна гістологія та ембріологія: Практикум: Навч. посібник / За ред.. В.К.Напханюка. – Одеса: Одес.жерж.мед.ун-т, 2001 – С. 255-259.

2. Запорожан В. Н., Напханюк В. До., Холодкова Е. Л. Ембріологія, тератологія і основи репродукції людини. Одеса, ОГМУ, 2000 – 378 с.

Тестові завдання

1. На ранніх етапах ембріонального розвитку людини утворюється позазародковий орган – хоріон. Яку основну функцію забезпечує ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 8 страница даний орган?

А. Обмін речовин між організмом матері і плоду

В. Кровотворну

С. Продукцію навколоплідних вод

D. Утворення первинних статевих клітин

Е. Утворення і зростання судин

2. При мікроскопічному дослідженні зародкового матеріалу в препараті визначається хоріон. Які структури беруть участь у формуванні цього органу?

А. Трофобласт, позазародкова мезенхіма

В. Позазародкові ентодерма і мезодерма

С. Позазародкові ектодерма і мезодерма

D. Позазародкові ентодерма і ектодерма

Е. Трофобласт і позазародкова ектодерма

3. При розвитку людини утворюється жовтковий мішок, що практично не містить жовтка. Яку функцію виконує цей орган?

А. Дихальну

В. Вивідну

С. Захисну

D Ендокринну

Е. Кровотворну

4. На препараті 14-денного зародка людини можна побачити дві бульбашки, що формують провізорні органи. Яку назву мають ці бульбашки?

А. Амніон і хоріон

В. Жовточний ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 8 страница мішок і амніон

С. Хоріон і алантоїс

D Алантоїс і жовтковий мішок

Е. Жовточний мішок і хоріон

5. При розвитку зародка людини формуються провізорні органи, що забезпечують його життєдіяльність. Який з цих органів захищає зародок від механічних травм ?

А. Хоріон

В. Амніон

С. Плацента

D. Жовтковий мішок

Е. Алантоїс

6. Для гістологічного дослідження представлені препарати плодової і материнської частин плаценти. Які структурні компоненти входять до складу плодової частини?

А. Гілчастий хоріон

В. Основна відпадаюча оболонка

С. Базальна пластинка ендометрія

D. Децидуальні клітини

E. Гладкий хоріон

7. Для гістологічного дослідження представлені препарати плодової і материнської частин плаценти. Які структурні компоненти не входять до складу плодової частини?

А. Гілчастий хоріон

В. Цитотрофобласт

С. Гладкий хоріон

D. Сімпластотрофобласт

E. Фібриноїд ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 8 страница Лангханса

8. Представлений препарат материнської частини плаценти. У слизистій оболонці розташовані крупні клітини з округлим ядром і оксифільною цитоплазмою, в якій велика кількість гранул глікогену. Назвіть ці клітини.

А. Інтерстиціальні

В. Фолікулярні

С. Клітини Лейдіга

D. Клітини цитотрофобласта

E. Децидуальні

9. У експерименті у ембріона помітили всі клітини внутрішньої клітинної маси. У яких структурах не буде виявлена мітка?

А. Первинній смужки

В. Трофобласта

С. Епібласта

D. Жовткового мішка

E. Гіпобласта

10. При дослідженні плодового яйця з оболонками було виявлено порушення розвитку трофобласта. Трофобласт є частиною:

А. Епібласта

В. Внутрішній клітинній масі

С. Гіпобласта

D. Ембріобласта

Е. Бластоцисти

11. У жінки на ранньому терміні вагітності відбулася внутріутробна загибель плоду в результаті дії вірусного токсину, проникаючого крізь гематоплацентарний бар'єр. Які ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 8 страница компоненти не входять до складу цього бар'єру?

A. Стінки гемокапілярів ворсинки

B. Сполучна тканина ворсинки

C. Цитотрофобласт

D. Синцитіотрофобласт

E. Стінки гемокапілярів матки

12. У умовному експерименті у зародка зруйнували клітини Епібласта, що привело до порушення утворення його похідних. Формування якого провізорного органу буде порушено?

A. Нервової пластинки

B. Мезодерми

C. Хорди

D. Амніона

E. Жовткового мішка

13. В ході умовного експерименту у зародка пошкоджені клітини первинної (позазародковою) ентодерми. Утворення яких органів буде порушено у плоду?

A. Шлунку і кишечника

B. Жовткового мішка і алантоїса

C. Печінки і підшлункової залози

D. Хоріону

E. Амніотичної оболонки

14. У ембріогенезі людини формується структура, утворена позазародковою ентодермою, вростаюча в амніотичну ніжку і така, що сполучається із задньою кишкою плоду. Як ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 8 страница називається ця структура?

А. Алантоїс

В. Жовточний мішок

С. Пупочний канатик

D. Хоріон

E. Серозна оболонка

15. При вивченні ранніх стадій ембріогенезу людини визначається орган, стінки якого представлені епітелієм і сполучною тканиною. Порожнина заповнена рідиною, що забезпечує розвиток плоду у водному середовищі. Як називається цей орган?

А. Алантоїс

В. Жовточний мішок

С. пупковий канатик

D. Плацента

E. Амніон

16. При вивченні ранніх стадій ембріогенезу людини в плодовому яйці виявлена структура, що розвивається з трофобласта і вступаюча в контакт з капсулярною частиною децидуальної оболонки. Як називається ця структура?

А. Алантоїс

В. Гладкий хоріон

С. Пупочний канатик

D. Плацента

E. Амніон

17. При вивченні ранніх стадій ембріогенезу людини в плодовому яйці виявлений зачаток провізорного органу, дном якого є первинна ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 8 страница ектодерма. Стінка органу складається з позазародкової ектодерми і позазародкової мезенхіми, що формує його сполучну тканину. Як називається цей орган?

А. Алантоїс

В. Жовточний мішок

С. Пупочний канатик

D. Плацента

E. Амніон

18. При вивченні ранніх стадій ембріогенезу людини був виявлений зачаток провізорного органу – пружний тяж, покритий амниотической оболонкою, що оточує слизисту сполучну тканину. Як називається цей орган?

А. Алантоїс

В. Жовточний мішок

С. Пупочний канатик

D. Плацента

E. Амніон

19. При дослідженні 2-х тижневий зародок було виявлено розростання позазародкової мезенхіми, що упроваджується в трофобласт. Яка структура утворюється в результаті цього процесу?

А. Амніон

В. Хоріон

С. Жовточний мішок

D. Основна відпадаюча оболонка

E. Алантоїс

20. При обстеженні плодового яйця виявлено порушення утворення жовткового мішка. Які зародкові листки беруть ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 8 страница участь в його освіті?

А. Позазародкова ектодерма і мезенхіма

В. Зародкова ентодерма

С. Позазародкова ентодерма і мезенхіма

D. Зародкова ектодерма і мезенхіма

E. Зародкова мезодерма

21. При обстеженні плодового яйця виявлено порушення утворення амніотичного пузиря. Які зародкові листки беруть участь в його освіті?

А. Позазародкова ектодерма і мезенхіма

В. Зародкова ентодерма

С. Позазародкова ентодерма і мезенхіма

D. Зародкова ектодерма і мезенхіма

E. Зародкова мезодерма

22. При обстеженні плодового яйця виявлено порушення утворення алантоїса. Які зародкові листки беруть участь в його освіті?

А. Позазародкова ектодерма і мезенхіма

В. Зародкова ентодерма

С. Позазародкова ентодерма і мезенхіма

D. Зародкова ектодерма і мезенхіма

E. Зародкова мезодерма

23. До кінця 3-го місяця вагітності закінчується утворення плаценти- основного органу, що здійснює зв'язок ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 8 страница організму матері і плоду. До якого типу відноситься плацента людини?

А. Ендотелохоріальний

В. Десмохоріальний

С. Гемохоріальний

D. Епітеліохоріальний

E. Міохоріальний

24. Плацента, окрім трофічної, дихальної, виділення функцій виконує ендокринну функцію. Синтез яких гормонів не характерний для плаценти?

А. Хоріонічного гонадотропіна

В. Естрогенів

С. Прогестерону і прегнандіолу

D. Хоріонічного соматомамотропіну

E. Окситоцину

25. У людини плацента при своїй освіті руйнує стінку судин матки і ворсинки хоріону безпосередньо контактують з материнською кров'ю. Назвіть тип плаценти?

А. Епітеліохоріальна

В. Десмохоріальна

С. Ендотеліохоріальна

D. Мезохоріальна

E. Гемохоріальна


Тема 63: Діагностика мікропрепаратів і електронних мікрофотографій до тем

СМ 6

Зміст. Демонстрація студентом оволодіння практичними навиками. Уміння ідентифікувати мікропрепарат по його структурних особливостях і тинкторіальним властивостях. Уміння визначати і виводити на указку певну структуру ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 8 страница в препараті. Мотивувати свою відповідь. Визначати ультрамікроскопічні структури на ЕМ-мікрофотографії, аналізувати їх функціональне стан по особливостях будови.

Перелік мікропрепаратів

1. Трахея. Забарвлення гематоксилін-еозином.

2. Легеня. Забарвлення гематоксилін-еозином.

3. Нирка. Забарвлення гематоксилін-еозином.

4. Сечовід. Забарвлення гематоксилін-еозином.

5. Сечовий міхур. Забарвлення гематоксилін-еозином.

6. Яєчко. Забарвлення гематоксилін-еозином.

7. Придаток яєчка. Забарвлення гематоксилін-еозином.

8. Передміхурова залоза. Забарвлення гематоксилін-еозином.

9. Яєчник. Забарвлення гематоксилін-еозином.

10. Жовте тіло яєчника. Забарвлення гематоксилін-еозином.

11. Маткова труба. Забарвлення гематоксилін-еозином.

12. Матка. Забарвлення гематоксилін-еозином.

13. Піхва. Забарвлення гематоксилін-еозином.

14. Молочна залоза. Забарвлення гематоксилін-еозином.

15. Зародковий диск. Забарвлення залізним гематоксиліном.

16. Плацента. Материнська частина. Забарвлення гематоксилін-еозином.

17. Плацента. Плодова частина. Забарвлення гематоксилін-еозином ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 8 страница.

18. Пупковий канатик. Забарвлення гематоксилін-еозином.

Перелік електронних мікрофотографій

1. Аєрогематичний бар'єр

2. Судинний клубочок ниркового тельця

3. Епітеліоцит проксимального канальця нефрону

4. Сперматозоїд.

5. Яйцеклітина.

Тема 64: «ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ МОДУЛЯ 3»

Перелік питань, винесених на підсумковий контроль модуля 3:

Змістовний модуль 5: спеціальна гістологія і ембріологія травної системи

Загальний план будови травної трубки.

Особливості будови слизистої оболонки ротової порожнини.

Особливості будови щік.

Губи. Гістологічна будова різних відділів.

Гістологічна будова ясен і твердого піднебіння.

Особливості будова м'якого піднебіння і язичка.

Язик. Загальний план будови.

Ниткоподібні і грибоподібні сосочки язика. Особливості будови і локалізація.

Листоподібні і жолобкуваті сосочки язика. Особливості будови і локалізація.

Загальна Морфофункціональна характеристика слинних залоз. Склад і функції слини.

Привушна слинна ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 8 страница залоза. Будова кінцевих відділів.

Підщелепна слинна залоза. Будова кінцевих відділів.

Під'язикова слинна залоза. Будова кінцевих відділів.

Вивідні протоки слинних залоз. Особливості будови.

Емаль. Будова.

Дентин. Загальна будова.

Види дентину.

Цемент. Будова.

Періодонт. Будова.

Пульпа зуба. Будова.

Морфофункціональна характеристика дентинобластів.

Закладка, прорізування і зміна зубів.

Періоди формування зуба. Джерела розвитку.

Будова і диференціювання емалевого органу.

Утворення дентину.

Утворення цементу і періодонта.

Глотка. Будова.

Загальна будова стравоходу.

Залози стравоходу. Будова, локалізація, функції.

Загальна Морфофункціональна характеристика шлунку.

Особливості будови і рельєфу слизистої оболонки шлунку. Залози шлунку.

Головні екзокриноцити. Будова, функція, локалізація.

Парієнтальні екзокриноцити. Будова, функції, локалізація.

Шийочні мукоцити і ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 8 страница ендокринні клітини. Будова, функції, локалізація.

Загальна Морфофункціональна характеристика тонкої кишки.

Гістофізіологія кишкової ворсинки.

Гістофізіологія кишкової крипти.

Загальна Морфофункціональна характеристика дванадцятипалої кишки.

Будова, локалізація, функції дуоденальних залоз.

Загальна Морфофункціональна характеристика товстого кишечника.

Загальна Морфофункціональна характеристика прямої кишки

Загальна Морфофункціональна характеристика червоподібного відростка.

Дисоційована ендокринна система ЖКТ.

Загальна Морфофункціональна характеристика печінки.

Особливості кровообігу печінки.

Будова класичної печінкової часточки. Поняття про портальну часточку і ацинусі.

Морфофункціональна характеристика клітин синусоїдальних капілярів: Купфера, Іто, Pit-клітини.

Ультрамікроскопічна будова гепатоциту.

Будова жовчного міхура і жовчовивідних шляхів.

Загальна Морфофункціональна характеристика підшлункової залози.

Екзокринна частина підшлункової залози. Будова, функції.

Ендокринна частина підшлункової залози. Будова, функції.

Змістовний модуль 6: спеціальна ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 8 страница гістологія і ембріологія дихальної і сечостатевих систем.

53. Дихальна система. Функції.

54. Клітинний склад епітелію повітроносних шляхів.

55. Носова порожнина. Будова. Функції.

56. Гортань. Будова. Функції.

57. Трахея. Будова. Функції.

58. Бронхіальне дерево. Будова. Функції.

59. Респіраторний ацинус. Будова. Функції.

60. Альвеола. Будова. Функції.

61. Аерогематичний бар'єр. Будова. Функції.

62. Ниркове тільце. Будова. Функції.

63. Проксимальний каналець нефрону. Будова. Функції.

64. Дистальний каналець нефрону. Будова. Функції.

65. Особливості будови і функції юкстамедуллярного нефрону.

66. Петлі Генле нефрону. Будова. Функції.

67. Юкстагломерулярний апарат нирки. Будова. Функції.

68. Простагландіновий апарат нирки. Будова. Функції.

69. Сечовід. Будова. Функції.

70. Сечовий міхур. Будова. Функції.

71. Будова стінки насінного звитого канальця.

72. Насінний звитою каналець. Епітеліосперматогенний шар. Будова. Функції.

73. Придаток сім’яника. Будова ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 8 страница. Функції.

74. Насінні бульбашки. Будова. Функції.

75. Передміхурова залоза. Будова. Функції.

76. Яєчник. Будова фолікулів, що ростуть (примордіальний, первинний, вторинний).

77. Яєчник. Будова зрілого фолікула.

78. Овуляція. Механізми процесу. Гормональна регуляція.

79. Жовте тіло. Формування. Стадії розвитку. Функції.

80. Атрезія. Атретичне тіло. Будова. Функції.

81. Маткова труба. Будова. Функції.

82. Матка. Будова. Функції.

83. Особливості будови шийки матки.

84. Піхва. Будова. Функції.

85. Оваріальний-менструальний цикл. Фаза десквамації.

86. Оваріальний-менструальний цикл. Менструальна для поста фаза.

87. Оваріальний-менструальний цикл. Пременструальна фаза.

88. Молочна залоза. Будова. Вікові зміни.

89. Розвиток первинної нирки. Вольфово тіло.

90. Джерела розвитку, формування остаточної нирки.

91. Джерела розвитку, формування сечових шляхів.

92. Розвиток статевих систем. Індиферентна стадія.

93. Джерела розвитку, формування жіночої статевої системи.

94. Джерела ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 8 страница розвитку, формування чоловічої статевої системи.

95. Предмет і завдання ембріології людини. Медична ембріологія. Співвідношення онто- і філогенезу. Періодизація ембріогенезу людини.

96. Статеві клітини. Будова і функції чоловічих і жіночих статевих клітин.

97. Прогенез. Мейоз як механізм утворення статевої клітини. Сперматогенез.

98. Прогенез. Мейоз як механізм утворення статевої клітини. Овогенез.

99. запліднення у людини, його біологічне значення. Фази оплототворения. Зигота як одноклітинний організм.

100. Дроблення зародка людини, його характеристика. Будова і локалізація зародка під час дроблення. Морула. Утворення бластоцисти. Ембріо- і трофобласт.

101. Імплантація. Її механізми, етапи, хронологія, особливості у людини.

102. Гаструляція. Структури, що утворюються в результаті делямінації. Епібласт гіпобласт.

103. Утворення зародкової мезодерми.

104. Нейруляція і утворення осьового комплексу ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 8 страница зачатків органів.

105. Диференціювання зародкових листків і їх похідні.

106. Провізорні органи людини: хоріон, амніон, жовтковий мішок, алантоїс, пуповина.

58. Плацента людини її розвиток, будова та функції.

59. Зміни ендометрію при вагітності, плодові оболонки. Система "мати-плід". Поняття про критичні періоди ембріогенезу та онтогенезу.

Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 2 | Нарушение авторских прав


documentapefynp.html
documentapegfxx.html
documentapegnif.html
documentapegusn.html
documentapehccv.html
Документ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 8 страница